گالری عکس حسین زنبوری...

لذت عکاسی

 

و اما بهار در شهر...

 

 

 

 

 

 

 


 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

[ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 0:26 ] [ حسین ]

[ ]

 

سیزده بدر 1394 در طرقرود

 

 

 

 

 

قلعه تاریخی طرقرود

 


 

 

 

 

 

 

 

قلعه تاریخی طرقرود


 

 

 

قلعه تاریخی طرقرود


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

خانه های قدیمی


 

 

 


 

 

 


 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

 

...Monthly archive photos visit 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:17 ] [ حسین ]

[ ]

 

شهر پیربکران در استان اصفهان واقع است 

 

 

 

 

امامزاده شاه ابوالقاسم 

  

عکس از حسین زنبوری 


  

 

 

پل تاریخی بابا محمود

  

عکس از حسین زنبوری  


 

 

 

 

مقبره محمد بکرانی

  

عکس از حسین زنبوری   


  

 

 

مقبره محمد بکرانی

  

عکس از حسین زنبوری   


 

 

 

 

مقبره محمد بکرانی

  

عکس از حسین زنبوری    


 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ شنبه یکم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:43 ] [ حسین ]

[ ]

 

 

شهر لایبید استان اصفهان

۹۳/۷/۲۲

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 


 


 


 


از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 23:56 ] [ حسین ]

[ ]

 

 

 

عکس از حسین زنبوری

 

شهریور ۹۳


 

 

 

عکس از حسین زنبوری

 

شهریور ۹۳


 

 

 

عکس از حسین زنبوری

 

شهریور ۹۳

 

 


 


 

 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

 

[ پنجشنبه دهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:34 ] [ حسین ]

[ ]

 

 

 

 

در دام افتاده

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

باغ بهادران

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

 

باغ بهادران

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

کاروانسرای عباسی


 

 

کاروانسرای عباسی


 

 


  

 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 0:14 ] [ حسین ]

[ ]

 

 

نگاهی به طبیعت در تابستان

 

 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

 

 

 

 

 

[ شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 15:20 ] [ حسین ]

[ ]