گالری عکس حسین زنبوری...

لذت عکاسی

عکس هفته...

 

 

 

 

هفته دفاع مقدس گرامی باد

 

 

-/-/- 

(عکاس: حسین زنبوری)

 


 

 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

 

...Monthly archive photos visit 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 


ثبت نظرات

 

Registered comments

 

[ شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ] [ 21:20 ] [ حسین ] [ ]
تک عکس

 

 

 

 

در دام افتاده

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

باغ بهادران

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

 

باغ بهادران

 

۹۳/۶/۱۴


 

 

 

 

کاروانسرای عباسی


 

 

کاروانسرای عباسی


 

 


[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ] [ 0:14 ] [ حسین ] [ ]
روستای بلطاق

 

 

نگاهی به طبیعت در تابستان

 

 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

 

۹۳/۵/۹

 

عکس از حسین زنبوری


 

 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

 

 

 

 

 

[ شنبه یازدهم مرداد 1393 ] [ 15:20 ] [ حسین ] [ ]
کاروانسرای عباسی(مادرشاه)
 

کاروانسرای عباسی در اصفهان-شهر مورچه خورت نزدیکی

 

شهرستان شاهین شهر قرار دارد

 

 

۹۳/۴/۱۳

 

عکس از حسین زنبوری

 


 

 

۹۳/۴/۱۳

 

عکس از حسین زنبوری

 


 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 20:18 ] [ حسین ] [ ]
دیوارها

 

 نقش دیوارها در زندگیمان ...

 

 

 

عکس ازحسین زنبوری

 


 

 

 

 

عکس ازحسین زنبوری


 

 

 

 

 

عکس ازحسین زنبوری

 


 

دیوار-پنجره-درب

 

عکس ازحسین زنبوری

 


 

 

 

عکس ازحسین زنبوری

 


 

 

عکس ازحسین زنبوری  

 


 

 

  

عکس ازحسین زنبوری 

 


 

 

 

عکس ازحسین زنبوری

 


 

  

 

عکس ازحسین زنبوری

 

ادامه دارد... 


  

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

  

...Monthly archive photos visit 

  

 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)

 

 

لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 23:29 ] [ حسین ] [ ]
سفر به شهر دیدنی یزد

 

 

یزد-میدان میر چخماق

 

۹۳/۲/۴

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۵

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۵

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۳

 

عکس:حسین زنبوری

 

 

 

پارک اشکذر

 

۹۳/۲/۳

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۳

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۵

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۵

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

مسجد جامع یزد

 

۹۳/۲/۴

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

مسجد جامع یزد

 

۹۳/۲/۴

 

عکس:حسین زنبوری


 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۴

 

عکس:حسین زنبوری

 

 

 

بدون شرح

 

۹۳/۲/۳

 

عکس:حسین زنبوری


 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

 

...Monthly archive photos visit 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)


 


لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ جمعه پنجم اردیبهشت 1393 ] [ 21:48 ] [ حسین ] [ ]
سیزده بدر 1393 در کشه اصفهان

کشه در نزدیکی شهر نطنز اصفهان قرار دارد

 

 

 

شهر کشه

 

۹۳/۱/۱۳

 

عکاس:حسین زنبوری

 


 

 

 

شهر کشه

 

۹۳/۱/۱۳

 

عکاس:حسین زنبوری


 

 

 

شهر کشه

 

۹۳/۱/۱۳

 

عکاس:حسین زنبوری


 

 

 

شهر کشه

 

۹۳/۱/۱۳

 

عکاس:حسین زنبوری


 

 

از آرشیو ماهانه عکس ها دیدن فرمایید...

 

...Monthly archive photos visit 

 

لطفا در قسمت پایین همین مطلب نظر بدهید (قسمت نظرات)


 


لطفا کپی برداری با ذکر نام منبع

 

Please copy the names of the source

 

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 18:25 ] [ حسین ] [ ]